1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino poliglob.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja Aleš Jelenc, s.p., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »trgovec« ali »upravljalec«).

Ponudnik in njegov naslov: Aleš Jelenc, s.p., Sv. Duh 20, 4420 Škofja Loka, ID za DDV: SI 79821669.

Z nakupom potrošnik dovoljuje, da trgovec shranjuje, obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane na spletnem obrazcu, do preklica za naslednje namene: izvedba naročila, ponujanje blaga, storitev, telefonskih SMS-jev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje). S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike z uporabniki.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

Na spletnem mestu www.poliglob.si nekatere spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja Aleš Jelenc, s.p. in tudi ne preverja njihove vsebine. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med trgovcem in med upravljavci teh povezanih spletnih strani.

Trgovec v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

 

3. Ponudba izdelkov, rok dobave, dostava in stroški ter prevzem

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve uporabnika, da se na podlagi prejetega obvestila o zalogi in dobavnem roku, strinja s ceno in ponudbo. Omenjeno obvestilo prejme kupec po izdaji potrdila o prejetju naročila v katerem je vključen tudi informativni predračuna za izbrano blago. V kolikor se zgodi, da se cena spremeni med obdelavo naročila oziroma se cena spremeni, ker izdelka ni na zalogi, se o tem nemudoma obvesti kupca, hkrati pa se mu omogoči takojšnji odstopi od nakupa. Cene vseh izdelkov so prikazane v EUR in že vključujejo DDV. Navedene cene na spletnem mestu www.poliglob.si veljajo samo ob naročilu preko spleta in plačilu po predračunu ali po povzetju. Podatek o strošku morebitne dostave in drugih morebitnih dajatev je kupcu na voljo pri oddaji naročila.

Popusti se med seboj ne seštevajo. V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oz. je na njih že določen kakršenkoli popust, dodatni postopu ne veljajo.

Dobavni roki so za vsak artikel navedeni v katalogu naše ponudbe. V primeru omejenih količin (zadnji kosi), pa bo stranka obveščena o kakršnikoli spremembi. V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki:

 • 1-3 dni: blago v naših skladiščih ali skladiščih naših pogodbenih partnerjev;
 • 3 tedne: blago iz uvoza;

V vsakem primeru bo kupec po elektronski pošti dodatno obveščen o roku dobave za vsako naročilo ali izdelkih, ki niso na zalogi. V primeru kritične zaloge (zadnji kos) se dobava izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek. Ostale kupce se obvesti o novem dobavnem roku.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je za dostavne naslove v Sloveniji tak kot je določen v prejšnjem odstavku, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku. Dostava se izvrši v dogovorjenem roku preko službe Pošta Slovenije, vendar si trgovec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, v kolikor je ta učinkovitejša. Podatek o strošku dostave je kupcu na voljo pri oddajanju naročila, ki se v večini primerov izračuna glede na težo naročenih izdelkov.

Za naročila kupec plača enotno poštnino po ceniku pošte Slovenije.  Kupec lahko ob oddaji nakupnega naroči določi osebni prevzem na sedežu družbe ter v tem primeru ne plača poštnih stroškov pri čemer je dolžan izdelek na licu mesta pregledati in ugovarjati morebitnim napakam. Na željo kupca lahko dostavo izvršimo tudi preko drugih ponudnikov tovrstnih storitev, pri čemer pa organizacijo dostave izvrši kupec, stroški take poštnine pa niso zajeti v predračunu in tudi niso prikazani v izdelavi cene.

Za dostave izven Slovenije se zaračuna dostava po tarifi službe Pošte Slovenije, ki je dostopna na naslednji povezavi. Trgovec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca. Ob dostavi kupec, poleg računa prejme še obrazec za vračilo blaga v primeru odstopa od pogodbe, na katerem se nahaja tudi obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe ter o načinih in pogojih izvrševanja te pravice oziroma obvestilo, kdaj kupec te pravice nima; naslovu, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in pohvale; Servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih in Pogojih za odpoved pogodbe, kadar gre za pogodbe, ki so sklenjene za nedoločen čas oziroma za čas, ki je daljši od enega leta.

Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebnost. V primeru fizičnih poškodb pošiljke, v primeru da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je dolžan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. Poškodovano pošiljko v nespremenjenem stanju odnesite na najbližjo pošto in izpolnite reklamacijski zapisnik. Prosimo, da o poškodbi pošiljke obvestite tudi trgovca.

 

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • S plačilom po povzetju, kupnino poravnate uslužbencu dostavne službe
 • Z avansnim nakazilom na račun podjetja (na podlagi ponudbe, predračuna pri naročilu preko interneta)
 • S plačilom z gotovino na sedežu podjetja

 

5. Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave.

 

6. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se račun posreduje hkrati z dostavo blaga. Kupoprodajna pogodba med trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo.

 

7. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetnika Aleš Jelenc s.p. in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta www.poliglob.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov.

 

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Pravica do odstopa od pogodbe
Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

Način izvrševanja pravice
Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Aleš Jelenc, s.p., Sv. Duh 20, 4420 Škofja Loka) ali na kontaktni elektronski naslov : info@poliglob.si. Za ta primer je kupcu hkrati z računom na voljo še obrazec za vračilo blaga – klikni za prenos obrazca. Vračilo blaga ne šteje za potrošnikovo nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Vse našteto ne velja za prehrambene in hitro pokvarljive artikle.

Kdaj kupec nima pravice do odstopa?
Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

 • Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;
 • Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

Trgovec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

 • V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan ali odprt zaščitni pokrov;
 • Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža , in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);
 • V primeru mehanskih poškodb blaga;
 • Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;
 • Če kupec med posedovanjem blaga ni poskrbel za primerno hrambo ali zaščito
 • Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme ali blaga.

Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom

 • Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.
 • Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.
  Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa. Stroški vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo kupca.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe
V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, trgovec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za skladnost blaga

Trgovec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potrošnik skladno z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga v dveh letih, odkar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na ta način:

 • če o napaki obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita;
 • kupec mora prodajalca obvestiti na info@poliglob.si in natančneje opisati napako ter ponudniku omogočiti, da stvar pregleda;
 • obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu trgovec mora izdati potrdilo.

Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, ponudnik čim prej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi kupčevi zahtevi. Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če ponudnik uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Kupec je v primeru odobrene reklamacije za zakonsko jamstvo za skladnost blaga upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel pri spletnem nakupu. Kupec, ki ni potrošnik skladno z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

 

9. Garancija

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu. Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu. Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.poliglob.si imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirate našo naročniško službo, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.

Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež trgovca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek. Če trgovec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

 

10. Reklamacija

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je Trgovec izrecno obljubil oziroma je Trgovec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško službo Trgovca. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti Trgovca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti Trgovca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Reklamacijski obrazec se nahaja na tej povezavi, kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Trgovec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost)

 

11. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom in bo po njihovem pozivu takšne osebne podatke tudi izbrisal.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

 

12. Obdelava osebnih podatkov mladoletnih oseb in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Splošni pogoji poslovanja prepovedujejo obisk spletnega mesta, interakcije s spletnim mestom in izvedbo nakupa osebam, ki so mlajše od 15 let.

Trgovec posledično ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 15 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Trgovec zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletnega mesta mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno mesto, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris takih osebnih podatkov.

 

13. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na https://www.poliglob.si/zasebnost.

 

14. Škoda

Trgovec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodb in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč, kot tudi ne za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavljavcu.

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ne uspe pravočasno popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

 

15. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na trgovca.

 

15. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Trgovec (Aleš Jelenc, s.p.), skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. L. RS, št. 81/2015; ZiSRPS) svoje stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).  Več ... Trgovec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

 

16. Vklopi razum, zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

 

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe ali posodobitve teh pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Kakršne koli spremembe bodo objavljene na tej spletni strani. Nadaljnja uporaba spletne trgovine po spremembi pogojev pomeni sprejetje teh spremenjenih pogojev.

 

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!